เหรี่ยญหลวงพ่อผาง

Result pages: 
 per page
c-002

c-002: สังกัจจายน์ ลพ.สนิท

สังกัจจายน์ ลพ.สนิท

0.00  บาท

c-001

c-001: พระอาจารย์เสาร์มั่นสิงห์

พระอาจารย์เสาร์มั่นสิงห์

0.00  บาท

c-010

c-010: พระครูสมุทรมงคล(หลวงพ่อสาย) วัดจันทร์เจริญสุข

พระครูสมุทรมงคล(หลวงพ่อสาย) วัดจันทร์เจริญสุข

0.00  บาท

c-009

c-009: พระครูวิลาศ (แดง) 2503 ครบ 82 ปี

เหรียญทองแดง มีรูปหลวงพ่อแดงด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง มีอักขระยันต์ของท่าน เป็นเหรียญรูปไข่ กลมรี มีห่วง กระทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อ พ.ศ.2483 สงครามยังไม่เลิก และใครที่นับถือมาขอท่านก็แจกไป

0.00  บาท

c-007

c-007: เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)100 ปีกรรมการพิมพใหญ่.

เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 100 ปี พิมพใหญ่ แจกกรรมการ 22มิถุนายน ปี2515 เนื้อทองแดง หายาก

0.00  บาท

Result pages: 
 per page