เหรี่ยญหลวงพ่อผาง

#serial:  c-009

พระครูวิลาศ (แดง) 2503 ครบ 82 ปี

c-009
ราคา:
0.00  บาท
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

เหรียญทองแดง มีรูปหลวงพ่อแดงด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง มีอักขระยันต์ของท่าน เป็นเหรียญรูปไข่ กลมรี มีห่วง กระทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อ พ.ศ.2483 สงครามยังไม่เลิก และใครที่นับถือมาขอท่านก็แจกไป

c-009_1